Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

Zasoby Spółdzielni
Spółdzielnia zarządza 45 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 2.065 mieszkań, z czego przypada na:
Ząbkowice Śląskie 28 budynków, w których znajduje się 1.539 mieszkań
Ziębice 10 budynków, w których znajduje się 366 mieszkań
Złoty Stok 4 budynki, w których znajduje się 88 mieszkań
Bardo 3 budynki, w których znajduje się 72 mieszkania
Łączna powierzchnia mieszkalna zasobów stanowiących mienie spółdzielni oraz zarządzanych przez spółdzielnię na podstawie usm wynosi 89.740,54 m²,
z czego na poszczególne miejscowości przypada w:
Ząbkowicach 67.184,02 m² co stanowi 74,86 % powierzchni mieszkalnej
Ziębicach 15.957,22 m² co stanowi 17,78 % powierzchni mieszkalnej
Złotym Stoku 3.728,65 m² co stanowi 4,16 % powierzchni mieszkalnej
Bardo 2.870,65 m² co stanowi 3,20 % powierzchni mieszkalnej

Według stanu na dzień 31.12.2009 roku w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich mieszkało 4.484 osoby, z czego na zasoby mieszkaniowe położone w Ząbkowicach Śląskich przypada 3.254 osoby,
w Ziębicach 849 osób, w Złotym Stoku 206 osób, w Bardo 175 osób.

Spółdzielnia posiada również 28 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 6.517,87 m². użytkowanych na podstawie zawartych umów najmu. W lokalach tych osoby wynajmujące prowadzą działalność gospodarczą handlową
i usługową związaną z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych osób zamieszkujących między innymi w budynkach spółdzielczych.

<< strona główna    10.02.2011, godz.18:03
Dodaj do:   
PODSTAWOWE INFORMACJE


 
czas generowania: 0,0354 s