Strona główna Dane Spółdzielni Władze Spółdzielni Zasoby Spółdzielni Statut Historia Kontakt

Dział Stanowisko Nr telefonu Godziny przyjęć
pn wt śr czw pt

SEKRETARIAT

Referent ds. ogólnoadministracyjnych

Marta Maziarz
sekretariat@smzabkowice.pl

74 8 151 299 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00
ZARZĄD SM

Prezes Zarządu

Leszek Szlachta
prezes@smzabkowice.pl

    PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW
13:00-15:00
     

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych
Główny Księgowy

Katarzyna Nowak
zastepcaprezesa@smzabkowice.pl


  7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00

Członek Zarządu
Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych

Maria Rusnak
czlonekzarzadu@smzabkowice.pl

74 8 157 984 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00
PRACOWNICZO-ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWY
Specjalista ds. prac. organ. samorz.

Stanisława Podolska-Lachowicz
kadry@smzabkowice.pl
74 8 157 984 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00
KSIĘGOWOŚĆ Kierownik dz. Finansowo-księgowego

Teresa Bury
ksiegowosc@smzabkowice.pl
74 8 157 983 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00
Referent ds. ekonomicznych

Agnieszka Hołówko
Inspektor ds.finansowo-ekonomicznych

Mariola Szęszoł
Inspektor ds.finansowo-ekonomicznych

Anna Król
Inspektor ds. finansowych

Sylwia Przetocka
czynsze@smzabkowice.pl
74 8 157 982 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00
GZM Kierownik dz. gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Łukasz Rusnak
dzialtechniczny@smzabkowice.pl
74 8 157 978 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00
Inspektor ds. administracji i rozliczeń

Karina Siuty
74 8 151 298 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00
Administrator budynków

Paweł Szęszoł
Administrator budynków

Adrian Kordaszewski
Konserwatorzy Krzysztof Bochnia   7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00
Mirosław Ziomek
Marek Rembisz
Mirosław Siewruk
Oddział Ziębice konserwator urządzeń wod.kan.c.o.

Edward Kasica
74 8 191 506 8:00-10:00 8:00-10:00 8:00-10:00 8:00-9:00 8:00-9:00


 
czas generowania: 0,0072 s