Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

Dane spółdzielni
Pełna nazwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śląskich
Adres: Os. XX-lecia 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP 887-000-05-31
REGON 000493155

Spółdzielnia jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS
pod nr 0000103515

Konta bankowe:
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich Nr 02 9533 0004 2001 0013 5337 0001ZARZĄD Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich:

LESZEK SZLACHTA - Prezes Zarządu

KATARZYNA NOWAK - Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych

MARIA RUSNAK - Członek Zarządu
 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2019-2022:

1. BARBARA  HOŁDA - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. STANISŁAWA KROWICKA - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej i Zastępca Przewodniczącej Komisji rewizyjnej

3. EUGENIA FAJFRUK - Sekretarz Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komisji rewizyjnej

4. JADWIGA FUŁAWKA - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

5. JAN IGNASIAK - Członek Komisji Rewizyjnej

6. JADWIGA DZIEWA - Przewodnicząca Komisji GZM

7. KAZIMIERZ PISARSKI - Zastępca przewodniczącej Komisji GZM

8. MIECZYSŁAW STĘPIEŃ - Sekretarz Komisji GZM

9. RYSZARD POPLATA - Członek Komisji GZM

Członkowie Spółdzielni, zainteresowani spotkaniem z przedstawicielem Rady Nadzorczej proszeni są o kontakt z Panią Stanisławą Podolską-Lachowicz w dziale organizacyjnym pok.2 w celu uzgodnienia terminu spotkania.

<< strona główna    10.02.2011, godz.17:59
Dodaj do:   
PODSTAWOWE INFORMACJE


 
czas generowania: 0,0134 s