Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

GALERIE ZDJĘĆ
Regulaminy
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

na wykonania robót remontowych polegających na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej zasilającej mieszkania w budynku mieszkalnym przy ul. Chemików 4 oraz 7 w Złotym Stoku.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24 lub pisząc na dzialtechniczny@smzabkowice.pl.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 17.07.2024 r. do godz. 14:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  18.07.2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerami

tel. 74 / 8 157-978, 8 151-298

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

»
   środa 10.07.24 13:06   odsłony(18)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie prac remontowych polegających na remoncie balkonów w technologii TRIFLEX  na budynku mieszkalnym przy ul. Jasnej 32-38 w Ząbkowicach Śl.

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24 lub pisząc na dzialtechniczny@smzabkowice.pl.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 17.07.2024 r. do godz. 14:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  18.07.2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerami

tel. 74 / 8 157-978, 8 151-298

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

»
   środa 10.07.24 13:04   odsłony(21)
LOKAL DO WYNAJECIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OŚ. XX-LECIA 17

57-200 ZĄBKOWICE ŚL.

 

Posiada lokal użytkowy do wynajęcia usytuowany przy ul. Rynek 14

w Ząbkowicach Śląskich

 

Lokal składa się powierzchni handlowej (pow. 152,51 m2), wraz z zapleczem sanitarnym.

Lokal przeznaczony jest pod dowolną działalność gospodarczą nieuciążliwą dla mieszkańców.

 

 

Wszelkich informacji dot. warunków najmu lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej os. XX-lecia 24 w Ząbkowicach Śl. bądź pod nr telefonu: 74 8151 298, 74 8157 978.

Lokal użytkowy można obejrzeć po ówczesnym uzgodnieniu terminu z działem technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

»
   poniedziałek 08.07.24 11:58   odsłony(27)
INFORMACJA

 

I N F O R M A C J A

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat za użytkowanie lokali mieszkalnych dla każdego użytkownika lokalu w zasobach Spółdzielni został utworzony w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat za użytkowanie konkretnego lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2024 roku prosimy o regulowanie opłat za lokale mieszkalne wyłącznie na nowe indywidualne rachunki bankowe.

Informujemy, iż nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących kilku lokali (np. dwóch mieszkań). Opłaty należy wnosić za każdy lokal oddzielnie, na indywidualny numer rachunku bankowego danego lokalu.

W przypadku realizowania płatności w formie „zlecenia stałego” użytkownik lokalu proszony jest o poinformowanie banku, w którym posiada rachunek bankowy o zmianie numeru konta bankowego dla realizacji opłat z tytułu użytkowania lokalu. W przypadku realizacji opłat przez Internet zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na wpisywanie prawidłowego indywidualnego numeru rachunku bankowego danego lokalu.

Po 1 stycznia 2024 r. nie można dokonywać wpłat przy użyciu dotychczasowych książeczek opłat czynszowych.

Nowe blankiety wpłat z przypisanym indywidualnym numerem rachunku bankowego danego lokalu dostarczamy Pani/u do skrzynki pocztowej wraz z powyższą informacją (obejmują one blankiety na 3 wpłaty).

Po wyczerpaniu dołączonych blankietów, książeczki opłat z nowym indywidualnym numerem rachunku bankowego zostaną wydrukowane dla tych osób, które zgłoszą takie zapotrzebowanie w biurze Spółdzielni.

Dostarczone Pani/u zawiadomienie o wysokości opłat za lokal od m-ca stycznia 2024 r. zawiera także informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za użytkowanie danego lokalu począwszy od 1.01.2024 r.

Dodatkowe informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać pod nr telefonu 74 8157 982 dział Czynsze.

 

                                                              

                                                                  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                        w Ząbkowicach Śląskich

                                                                                                                  

»
   piątek 29.12.23 07:59   odsłony(518)
OGŁOSZENIE

   Numery telefonu w razie awarii do

Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich

 

                    Konserwator wod.-kan.               697 117 317

                    Konserwator                                607 615 560

                    Elektryk                                       601 818 567

                   Administrator budynków             607 615 550              

»
   wtorek 12.10.21 09:35   odsłony(1336)
LOKAL DO WYNAJĘCIA RYNEK 13

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śl. informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 94,19 m² który jest usytuowany na ul. Rynek 13 w Ząbkowicach Śl.

Lokal użytkowy można obejrzeć po ówczesnym uzgodnieniu terminu z działem technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej.

Telefon kontaktowy: 74 8 151 298.

»
   czwartek 18.03.21 14:21   odsłony(1504)
LOKAL DO WYNAJĘCIA RYNEK 12

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śl. informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 136,40 m²  który jest usytuowany na ul. Rynek 12 (były sklep z artykułami domowymi) w Ząbkowicach Śl.

Lokal użytkowy można obejrzeć po ówczesnym uzgodnieniu terminu z działem technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej.

Telefon kontaktowy: 74 8 151 298.

»
   czwartek 18.03.21 14:16   odsłony(1513)
Galeria zdjęć - marzec 2011

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć naszych zasobów.

»
   poniedziałek 28.03.11 11:45   odsłony(19317)
Nasze zasoby mieszkaniowe

Poniżej galeria zdjęć naszych zasobów mieszkaniowych. Jeśli posiadają Państwo ciekawe zdjęcia aktualne i historyczne Naszej Spółdzielni to prosimy je wysyłać na adres sekretariat@smzabkowice.pl. »

   poniedziałek 14.02.11 09:33   odsłony(18875)
RADA NADZORCZA
DO POBRANIA
Biuro Obsługi Klienta


 
czas generowania: 0,0245 s