Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

INFORMACJA

 

I N F O R M A C J A

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat za użytkowanie lokali mieszkalnych dla każdego użytkownika lokalu w zasobach Spółdzielni został utworzony w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat za użytkowanie konkretnego lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2024 roku prosimy o regulowanie opłat za lokale mieszkalne wyłącznie na nowe indywidualne rachunki bankowe.

Informujemy, iż nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących kilku lokali (np. dwóch mieszkań). Opłaty należy wnosić za każdy lokal oddzielnie, na indywidualny numer rachunku bankowego danego lokalu.

W przypadku realizowania płatności w formie „zlecenia stałego” użytkownik lokalu proszony jest o poinformowanie banku, w którym posiada rachunek bankowy o zmianie numeru konta bankowego dla realizacji opłat z tytułu użytkowania lokalu. W przypadku realizacji opłat przez Internet zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na wpisywanie prawidłowego indywidualnego numeru rachunku bankowego danego lokalu.

Po 1 stycznia 2024 r. nie można dokonywać wpłat przy użyciu dotychczasowych książeczek opłat czynszowych.

Nowe blankiety wpłat z przypisanym indywidualnym numerem rachunku bankowego danego lokalu dostarczamy Pani/u do skrzynki pocztowej wraz z powyższą informacją (obejmują one blankiety na 3 wpłaty).

Po wyczerpaniu dołączonych blankietów, książeczki opłat z nowym indywidualnym numerem rachunku bankowego zostaną wydrukowane dla tych osób, które zgłoszą takie zapotrzebowanie w biurze Spółdzielni.

Dostarczone Pani/u zawiadomienie o wysokości opłat za lokal od m-ca stycznia 2024 r. zawiera także informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za użytkowanie danego lokalu począwszy od 1.01.2024 r.

Dodatkowe informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać pod nr telefonu 74 8157 982 dział Czynsze.

 

                                                              

                                                                  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                        w Ząbkowicach Śląskich

                                                                                                                  

<< strona główna    29.12.2023, godz.07:59
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0093 s