Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

GALERIE ZDJĘĆ
Regulaminy
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w  Ząbkowicach Śląskich  ogłasza  przetarg ofertowy nieograniczony  na ustanowienie odrębnej własności mieszkania położonego:

Ząbkowice Śl. Ul. Jasnej 3C/6  o powierzchni  użytkowej  – 38,59 m2

Lokal położony jest na I  piętrze i składa się z  2 pokoi, kuchni, łazienki,    

przedpokoju, pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni  2,60 m2, 

oraz udziału wynoszącego 27/10000 we własności terenu i częściach

wspólnych nieruchomości zapisanej w KW nr SW1Z/00058693/6 .

Cena wywoławcza:  95.400 zł.

Wadium :  9 540 zł.

 

Przetarg odbędzie się  15-09-2020 roku o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni na Osiedlu XX-lecia 17 w Ząbkowicach Śl.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do  14.09. 2020 r. do godz.1500                                 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na  mieszkanie”

2. Wpłata wadium w terminie do dnia  14.09.2020 roku. na rachunek bankowy 

    Spółdzielni   nr :   02 9533 0004 2001 0013 5337 0001

 

Oferta musi zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres oferenta, nr telefonu, proponowaną  cenę za mieszkanie

2. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu przetargu, który

    znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni lub w siedzibie Spółdzielni

3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu

4. ksero dowodu wpłaty wadium.

 

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z działem mieszkaniowym Spółdzielni - telefon 748157-984.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami

lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe  informacje można uzyskać  w biurze Spółdzielni  Osiedle XX-lecia 17

w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 2 w godz.900-1400) lub telefonicznie pod numerem telefonu 

74 8157 984. 

 

                                                                           ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ

                                                                                   W   ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

»
   czwartek 27.08.20 09:27   odsłony(89)
LOKAL DO WYNAJĘCIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śl. informuje,  że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 145,04 m2, który jest usytuowany w budynku mieszkalnym przy Rynek12 w Ząbkowicach Śl.

Osoby zainteresowane najmem w/w lokalu zachęcamy do złożenia pisemnej oferty, która powinna zawierać: rodzaj działalności, stawkę podstawową najmu za 1m2 powierzchni lokalu oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Lokal użytkowy można obejrzeć po ówczesnym uzgodnieniu terminu z działem technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej.

Telefon kontaktowy: 74 8 151 298.

»
   wtorek 25.08.20 09:42   odsłony(35)
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. informuje, że zgodnie

z § 32 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

w Ząbkowicach Śl., które  odbędzie się w 5 częściach:

Część I Walnego Zgromadzenia – 03 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali Centrum Kultury przy ul. Kolejowej 12 w Bardzie,

Część II Walnego Zgromadzenia- 04 września 2020 r. o godz. 16.00 w Kawiarni                      przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku,

Część III Walnego Zgromadzenia- 07 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali Ziębickiego  Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10 w Ziębicach,

Część IV Walnego Zgromadzenia – 09 września 2020 r. o godz.16.00 w Kawiarni ZOK           przy ul. Rynek 24 w Ząbkowicach Śl.

Część V Walnego Zgromadzenia – 11 września 2020 r. o godz.16.00 w Kawiarni ZOK            przy ul. Rynek 24 w Ząbkowicach Śl.

 

Porządek obrad:

Otwarcie zebrania i wybór Prezydium zebrania. Odczytanie listy pełnomocnictw. Przedstawienie porządku obrad. Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (dotyczy  mandatu dla Złotego Stoku)- podjęcie uchwały. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działaności za rok 2019. Sprawozdanie Zarządu z działaności za rok 2019. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań. Przedstawienie wniosków wynikajacych z protokołu polustracyjnego. Podjęcie uchwał w sprawach:

    11.1 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

    11.2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

    11.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,

    11.4 podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego),

    11.5 udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,

    11.6 ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

    11.7 przyjęcia wniosków polustracyjnych z działaności Spółdzielni

    12. Zamknięcie obrad.

 

 

»
   środa 19.08.20 13:35   odsłony(46)
Ogłoszenie

Ząbkowice Śl. dnia 13.03.2020r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

                  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śl. informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemią koronawirusa na terenie kraju, wprowadzamy ograniczenia w kontaktach z lokatorami od dnia   13 marca 2020 roku do odwołania. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną  i pocztą elektroniczną.

 

Kontakt  telefoniczny i adresy poczty elektronicznej:

Sekretariat - 748 151 299   sekretariat@smzabkowice.pl

Dział Członkowski - 748 157 984   czlonekzarzadu@smzabkowice.pl

Dział Techniczny - 748 151 298   dzialtechniczny@smzabkowice.pl

Dział Czynszów - 748 157 982   czynsze@smzabkowice.pl

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                          w Ząbkowicach Śl.

»
   piątek 13.03.20 10:17   odsłony(345)
LOKAL DO WYNAJĘCIA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śl. informuje,  że posiada do wynajęcia lokal użytkowy       o powierzchni 28,13 m2, który jest usytuowany w budynku mieszkalnym przy ul. Jasna 34 w Ząbkowicach Śl.

Osoby zainteresowane najmem w/w lokalu zachęcamy do złożenia pisemnej oferty, która powinna zawierać: rodzaj działalności, stawkę podstawową najmu za 1m2 powierzchni lokalu oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Lokal użytkowy można obejrzeć po ówczesnym uzgodnieniu terminu z działem technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej.

Telefon kontaktowy: 74 8 151 298.

»
   środa 05.06.19 10:38   odsłony(869)
Galeria zdjęć - marzec 2011

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć naszych zasobów.

»
   poniedziałek 28.03.11 11:45   odsłony(14817)
Nasze zasoby mieszkaniowe

Poniżej galeria zdjęć naszych zasobów mieszkaniowych. Jeśli posiadają Państwo ciekawe zdjęcia aktualne i historyczne Naszej Spółdzielni to prosimy je wysyłać na adres sekretariat@smzabkowice.pl. »

   poniedziałek 14.02.11 09:33   odsłony(10996)
RADA NADZORCZA
DO POBRANIA


 
czas generowania: 0,0303 s