Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

GALERIE ZDJĘĆ
Regulaminy
ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wysokość stawek do kosztorysowania na wykonywanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych c.o., wod.-kan. i gazowych  na zasobach Spółdzielni w Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach, Złotym Stoku i Bardzie.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 29.06.2020 r. do godz. 15:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  30.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie

Spółdzielni.

 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej, os. XX-lecia 24 lub pod numerami tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-299.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Należność za usługę zostanie uregulowana po otrzymaniu faktury.

»
   poniedziałek 15.06.20 11:32   odsłony(90)
ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wykonanie remontu elewacji  budynków mieszkalnych  na Os. Kopernika 3 oraz Kopernika 8 w Ziębicach.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 29.06.2020 r. do godz. 15:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  30.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie

Spółdzielni.

 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej, os. XX-lecia 24 lub pod numerami tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-299.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Należność za usługę zostanie uregulowana po otrzymaniu faktury.

 

»
   poniedziałek 15.06.20 11:30   odsłony(73)
ogłoszenie o przetargu

                                                                                                           

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wykonanie remontu połaci dachowej w budynku mieszkalnym

przy ul. Głowackiego 6-6B, Strzelińska 2b-2c, Jasna 7d-7e  w  Ząbkowicach Śląskich.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale technicznym

Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 29.06.2020 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  30.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie

Spółdzielni.

 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej, os. XX-lecia 24 lub pod numerami tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-299.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Należność za usługę zostanie uregulowana po otrzymaniu faktury.

 

     

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

»
   poniedziałek 15.06.20 11:26   odsłony(76)
Ogłoszenie

Ząbkowice Śl. dnia 13.03.2020r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

                  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śl. informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemią koronawirusa na terenie kraju, wprowadzamy ograniczenia w kontaktach z lokatorami od dnia   13 marca 2020 roku do odwołania. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną  i pocztą elektroniczną.

 

Kontakt  telefoniczny i adresy poczty elektronicznej:

Sekretariat - 748 151 299   sekretariat@smzabkowice.pl

Dział Członkowski - 748 157 984   czlonekzarzadu@smzabkowice.pl

Dział Techniczny - 748 151 298   dzialtechniczny@smzabkowice.pl

Dział Czynszów - 748 157 982   czynsze@smzabkowice.pl

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                          w Ząbkowicach Śl.

»
   piątek 13.03.20 10:17   odsłony(276)
Przetarg- Dolnoślaska

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w  Ząbkowicach Śląskich  ogłasza  przetarg ofertowy nieograniczony  na ustanowienie odrębnej własności mieszkania położonego:

Ząbkowice Śl. Ul. Dolnośląska 29/31/8  o powierzchni  użytkowej  – 27,18 m2

Lokal położony jest na II  piętrze i składa się z  1 pokoju, kuchni, łazienki,    

przedpokoju, pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni  3,20 m2, 

oraz udział wynoszący  421/10000 we własności terenu i częściach

wspólnych nieruchomości zapisanej w KW nr SW1Z/00050551/3 .

Cena wywoławcza:  56.900 zł.

Wadium :  5 690 zł.

 

Przetarg odbędzie się  24-03-2020 roku o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni na Osiedlu XX-lecia 17 w Ząbkowicach Śl.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do  23.03. 2020 r. do godz.1500                                                                         

    pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na  mieszkanie”

2. Wpłata wadium w terminie do dnia  23.02.2020 roku. na rachunek bankowy 

    Spółdzielni   nr :   02 9533 0004 2001 0013 5337 0001

 

Oferta musi zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres oferenta, nr telefonu, proponowaną  cenę za mieszkanie

2. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu przetargu, który

    znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni lub w siedzibie Spółdzielni

3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu

4. ksero dowodu wpłaty wadium.

 

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z działem mieszkaniowym Spółdzielni - telefon 748157-984.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami

oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe  informacje można uzyskać  w biurze Spółdzielni  Osiedle XX-lecia 17

w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 2 w godz.900-1400) lub telefonicznie pod numerem telefonu  74 8157 984. 

 

 

        ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ

         W   ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

 

 

»
   piątek 13.03.20 10:22   odsłony(248)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Oś. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych

na os. XX-lecia 4,5,6, ul. Jasnej 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, Rynek 14,

ul. Głowackiego 6, 6a, 6b, w Ząbkowicach Śląskich oraz na

os. Kopernika 2, 2a, 2b w Ziębicach.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. Oś. XX-lecia 24.

 

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 16.03.2020 r.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  17.03.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie

Spółdzielni.

 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerami

tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-299

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

»
   środa 04.03.20 10:10   odsłony(235)
LOKAL DO WYNAJĘCIA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śl. informuje,  że posiada do wynajęcia lokal użytkowy       o powierzchni 28,13 m2, który jest usytuowany w budynku mieszkalnym przy ul. Jasna 34 w Ząbkowicach Śl.

Osoby zainteresowane najmem w/w lokalu zachęcamy do złożenia pisemnej oferty, która powinna zawierać: rodzaj działalności, stawkę podstawową najmu za 1m2 powierzchni lokalu oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Lokal użytkowy można obejrzeć po ówczesnym uzgodnieniu terminu z działem technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej.

Telefon kontaktowy: 74 8 151 298.

»
   środa 05.06.19 10:38   odsłony(797)
Galeria zdjęć - marzec 2011

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć naszych zasobów.

»
   poniedziałek 28.03.11 11:45   odsłony(14690)
Nasze zasoby mieszkaniowe

Poniżej galeria zdjęć naszych zasobów mieszkaniowych. Jeśli posiadają Państwo ciekawe zdjęcia aktualne i historyczne Naszej Spółdzielni to prosimy je wysyłać na adres sekretariat@smzabkowice.pl. »

   poniedziałek 14.02.11 09:33   odsłony(10875)
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0105 s