Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

GALERIE ZDJĘĆ
Regulaminy
Przetarg roboty remontowe.

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH
OS. XX - LECIA  17
 ZĄBKOWICE  ŚL.

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 

wykonanie remontu oświetlenia korytarzy piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych na Os. XX-lecia 24-29, ul. Głowackiego 6-6b w Ząbkowicach Śląskich,  Os. Kopernika 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ul. Wąskiej 7ab w Ziębicach w  ilości 144 punkty świetlne.

wykonanie remontu  oświetlenia do piwnic lokatorskich wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Jasnej 7, 9 w Ząbkowicach Śląskich oraz na Osiedlu Kopernika 3, 4, 5, 7, 8 w Ziębicach w ilości 375 piwnic.

wykonanie  remontu oświetlenia klatek schodowych  wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych na Osiedlu-XX-lecia 24-29, 30, 33, 40, ul. Jasnej 18-38, 2-16,  1-9 w Ząbkowicach Śląskich w ilości 375 punktów świetlnych.

wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w lokalach mieszkalnych na zasobach spółdzielni w ilości 657 lokali mieszkalnych.

wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w lokalach użytkowych oraz stanowiących mienie spółdzielni.

wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych na zasobach spółdzielni       w ilości 75 punktów.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale  technicznym Spółdzielni w Ząbkowicach Śl. Oś. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do  27.02.2017 r. do godz. 14.30
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  28.02.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerami  tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-299

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

»
   piątek 17.02.17 13:54   odsłony(107)
Galeria zdjęć - marzec 2011

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć naszych zasobów.

»
   poniedziałek 28.03.11 11:45   odsłony(5602)
Nasze zasoby mieszkaniowe

Poniżej galeria zdjęć naszych zasobów mieszkaniowych. Jeśli posiadają Państwo ciekawe zdjęcia aktualne i historyczne Naszej Spółdzielni to prosimy je wysyłać na adres sekretariat@smzabkowice.pl. »

   poniedziałek 14.02.11 09:33   odsłony(5465)
PRZETARGI / OGŁOSZENIA
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0241 s