Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

Os. XX – LECIA 17

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

 

Ogłasza przetarg nieograniczony :


 na dostawę i wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody wyposażonych w nakładki z modułem radiowym  i odczytami tych wodomierzy  w mieszkaniach w  budynkach należących do zasobów  Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl.     

 

  1. Ofertę należy złożyć w biurze spółdzielni do dnia 18.03.2024 r. do godz. 14:30 zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
  2. Specyfikację można odebrać w siedzibie Spółdzielni codziennie w godz. 8°°- 15°° lub na wskazany  adres e-mail.
  3. Wadium przetargowe w kwocie 20.000,00 zł należy wpłacić na konto 02 9533 0004 2001 0013 5337 0001 Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. do dnia 18.03.2024 r.
    Wadium stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania robót.
  4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.03.2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie spółdzielni os. XX- lecia 17. W części jawnej podczas otwierania ofert, zamawiający ogłosi nazwy oferentów .

W części niejawnej przetargu:

-  Zamawiający zapozna się szczegółowo ze złożonymi ofertami,

-  Oferenci będą mieli możliwość zgłoszenia do protokołu zmian w zakresie oferowanej ceny lub  okresu gwarancji,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji uzupełniających z oferentami oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

 

 

<< strona główna    01.03.2024, godz.14:26
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0206 s