Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w  Ząbkowicach Śląskich  ogłasza  przetarg ofertowy nieograniczony  na ustanowienie odrębnej własności mieszkania położonego Osiedle Kopernika 3A/7 w Ziębicach o powierzchni  użytkowej  – 43,11 m2

Lokal położony jest na II piętrze, składa się z  2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 4,71 m2

oraz udziału wynoszącego 3308/1000000 we własności terenu i częściach

wspólnych nieruchomości zapisanej w KW nr SW1Z/00061104/5.

Cena wywoławcza:  158.800 zł.

Wadium : 15.880 zł.

 

Przetarg odbędzie się  26-09-2023 roku o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni na Osiedlu XX-lecia 17 w Ząbkowicach Śl.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do  25.09.2023 r. do godz.1500                                                                         

    pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na  mieszkanie”

2. Wpłata wadium w terminie do dnia  25.09.2023 roku. na rachunek bankowy 

    Spółdzielni   nr :  02 9533 0004 2001 0013 5337 0001

 

Oferta musi zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres oferenta, nr telefonu, proponowaną  cenę za

    mieszkanie

2. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu przetargu, który

    znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni lub w siedzibie Spółdzielni

3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego

4. ksero dowodu wpłaty wadium.

 

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z działem mieszkaniowym Spółdzielni - telefon 748157-984.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe  informacje można uzyskać  w biurze Spółdzielni  Osiedle XX-lecia 17

w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 2 w godz.900-1400) lub telefonicznie pod numerem telefonu  74 8157 984. 

 

 

                                                           ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ

                                                                         W   ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

<< strona główna    20.09.2023, godz.10:08
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0121 s