Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

OS. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

DOSTAWIE I MONTAŻU Dynamicznych ZAWORÓW termostatycznych  WRAZ Z REGULACJĄ INSTALACJI  CANTRALNEGO  OGRZEWANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH  przy ul. STRZELIŃSKIEJ 2-2C, WARYŃSKIEGO 18A-18B, DOLNOŚLĄSKIEJ 29-31, JASNEJ 18-20 W ZĄBKOWICACH  śL. ORAZ NA OS. m. KOPERNIKA 1-1B, 2-2B, PRZY UL. ZAMKOWEJ 19-21 W ZIĘBICACH.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. Os. XX-lecia 24 lub pisząc na adres dzialtechniczny@smzabkowice.pl.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 03.04.2023 r. do godz. 14:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  04.04.2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie spółdzielni.

- Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerami

tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-298

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

<< strona główna    17.03.2023, godz.13:54
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0218 s