Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

OS. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Opracowanie charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali użytkowych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl., zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 z późn.zm.) i rozporządzeniem z 27.02.2015 r. w sprawie metodologii  wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku  lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej  (Dz. U. 2015 poz. 376 z późn. zm.).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. Os. XX-lecia 24 lub pisząc na adres dzialtechniczny@smzabkowice.pl.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 03.04.2023 r. do godz. 14:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  04.04.2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie spółdzielni.

- Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerami

tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-298

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

<< strona główna    17.03.2023, godz.13:52
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0214 s