Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

OS. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie 5 letnich przeglądów instalacji elektrycznych w 657 lokalach mieszkalnych przy ul. Polnej 11, 13, 15, w Bardzie, os. M. Kopernika 1-8 , ul. Wąskiej 11, 13 w Ziębicach, przy   ul. Jasnej 1a-c, 3a-3e, 5a-5c, 32-38, przy ul. Dolnośląskiej 19-21 w Ząbkowicach Śląskich, oraz w 54 lokalach użytkowych wraz z usunięciem drobnych usterek.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. Os. XX-lecia 24 lub pisząc na adres dzialtechniczny@smzabkowice.pl.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 13.06.2022 r. do godz. 14:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  14.06.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie spółdzielni.

- Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerami

tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-298

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

<< strona główna    30.05.2022, godz.12:43
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,011 s