Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

ocieplenie stropów piwnic metodą natrysku CAFCO-THERM na bazie wełny mineralnej o gr. 5cm. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24 lub pisząc na dzialtechniczny@smzabkowice.pl.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 28.03.2022 r. do godz. 14:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  29.03.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerami

tel. 74 / 8 157-978, 8 151-298

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

<< strona główna    17.03.2022, godz.11:53
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0995 s