Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wykonanie robót remontowych polegających na ułożeniu płytek ceramicznych na murku oporowym w budynku mieszkalnym przy

ul. Rynek 11-14 (ok. 107m2).

 

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 18.10.2021 r. do godz. 15:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  19.10.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie

Spółdzielni.

 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej, os. XX-lecia 24 lub pod numerami tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-298.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

<< strona główna    08.10.2021, godz.09:42
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0784 s