Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZˇBKOWICACH  ¦LˇSKICH

57 – 200  ZˇBKOWICE ¦L.

Os. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wykonanie remontu połaci dachowej w budynkach mieszkalnych

przy ul. Jasnej 32-38, 7a-7c, 1a-1c w Z±bkowicach ¦l±skich oraz na osiedlu M. Kopernika 5a-5c, 8a-8c w Ziębicach.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Z±bkowicach ¦l. os. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacj± istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 14.06.2021 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  15.06.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie

Spółdzielni.

 

Bliższych informacji dotycz±cych przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej, os. XX-lecia 24 lub pod numerami tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-299.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

<< strona główna    09.06.2021, godz.11:10
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0291 s