Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Oś. XX – LECIA 17 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych

na os. XX-lecia 7, 8, 9, os. XX-lecia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

 ul. Jasnej 5a, 5b,  5c, 5d, 5e, w Ząbkowicach Śląskich

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. Os. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni do 05.04.2021 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  06.04.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie

Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerami

tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-298

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

<< strona główna    25.03.2021, godz.09:51
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0123 s