Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w  Ząbkowicach Śląskich  ogłasza  przetarg ofertowy nieograniczony  na ustanowienie odrębnej własności mieszkania położonego:

Ząbkowice Śl. Ul. Jasnej 3C/6  o powierzchni  użytkowej  – 38,59 m2

Lokal położony jest na I  piętrze i składa się z  2 pokoi, kuchni, łazienki,    

przedpokoju, pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni  2,60 m2

oraz udziału wynoszącego 27/10000 we własności terenu i częściach

wspólnych nieruchomości zapisanej w KW nr SW1Z/00058693/6 .

Cena wywoławcza:  95.400 zł.

Wadium :  9 540 zł.

 

Przetarg odbędzie się  15-09-2020 roku o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni na Osiedlu XX-lecia 17 w Ząbkowicach Śl.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do  14.09. 2020 r. do godz.1500                                 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na  mieszkanie”

2. Wpłata wadium w terminie do dnia  14.09.2020 roku. na rachunek bankowy 

    Spółdzielni   nr :   02 9533 0004 2001 0013 5337 0001

 

Oferta musi zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres oferenta, nr telefonu, proponowaną  cenę za mieszkanie

2. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu przetargu, który

    znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni lub w siedzibie Spółdzielni

3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu

4. ksero dowodu wpłaty wadium.

 

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z działem mieszkaniowym Spółdzielni - telefon 748157-984.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami

lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe  informacje można uzyskać  w biurze Spółdzielni  Osiedle XX-lecia 17

w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 2 w godz.900-1400) lub telefonicznie pod numerem telefonu 

74 8157 984. 

 

                                                                           ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ

                                                                                   W   ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

<< strona główna    27.08.2020, godz.09:27
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,034 s