Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. informuje, że zgodnie

z § 32 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

w Ząbkowicach Śl., które  odbędzie się w 5 częściach:

Część I Walnego Zgromadzenia – 03 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali Centrum Kultury przy ul. Kolejowej 12 w Bardzie,

Część II Walnego Zgromadzenia- 04 września 2020 r. o godz. 16.00 w Kawiarni                      przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku,

Część III Walnego Zgromadzenia- 07 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali Ziębickiego  Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10 w Ziębicach,

Część IV Walnego Zgromadzenia – 09 września 2020 r. o godz.16.00 w Kawiarni ZOK           przy ul. Rynek 24 w Ząbkowicach Śl.

Część V Walnego Zgromadzenia – 11 września 2020 r. o godz.16.00 w Kawiarni ZOK            przy ul. Rynek 24 w Ząbkowicach Śl.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
 6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (dotyczy  mandatu dla Złotego Stoku)- podjęcie uchwały.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działaności za rok 2019.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działaności za rok 2019.
 9. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
 10. Przedstawienie wniosków wynikajacych z protokołu polustracyjnego.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

    11.1 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

    11.2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

    11.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,

    11.4 podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego),

    11.5 udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,

    11.6 ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

    11.7 przyjęcia wniosków polustracyjnych z działaności Spółdzielni

    12. Zamknięcie obrad.

 

 

<< strona główna    19.08.2020, godz.13:35
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0371 s