Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

ogłoszenie o przetargu

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wysokość stawek do kosztorysowania na wykonywanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych c.o., wod.-kan. i gazowych  na zasobach Spółdzielni w Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach, Złotym Stoku i Bardzie.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale

technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 29.06.2020 r. do godz. 15:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  30.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie

Spółdzielni.

 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej, os. XX-lecia 24 lub pod numerami tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-299.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Należność za usługę zostanie uregulowana po otrzymaniu faktury.

<< strona główna    15.06.2020, godz.11:32
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0096 s