Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

ogłoszenie o przetargu

                                                                                                           

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wykonanie remontu połaci dachowej w budynku mieszkalnym

przy ul. Głowackiego 6-6B, Strzelińska 2b-2c, Jasna 7d-7e  w  Ząbkowicach Śląskich.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w dziale technicznym

Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 29.06.2020 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  30.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie

Spółdzielni.

 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej, os. XX-lecia 24 lub pod numerami tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-299.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Należność za usługę zostanie uregulowana po otrzymaniu faktury.

 

 
   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

<< strona główna    15.06.2020, godz.11:26
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0131 s