Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

Przetarg- Dolnoślaska

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w  Ząbkowicach Śląskich  ogłasza  przetarg ofertowy nieograniczony  na ustanowienie odrębnej własności mieszkania położonego:

Ząbkowice Śl. Ul. Dolnośląska 29/31/8  o powierzchni  użytkowej  – 27,18 m2

Lokal położony jest na II  piętrze i składa się z  1 pokoju, kuchni, łazienki,    

przedpokoju, pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni  3,20 m2

oraz udział wynoszący  421/10000 we własności terenu i częściach

wspólnych nieruchomości zapisanej w KW nr SW1Z/00050551/3 .

Cena wywoławcza:  56.900 zł.

Wadium :  5 690 zł.

 

Przetarg odbędzie się  24-03-2020 roku o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni na Osiedlu XX-lecia 17 w Ząbkowicach Śl.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do  23.03. 2020 r. do godz.1500                                                                         

    pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na  mieszkanie”

2. Wpłata wadium w terminie do dnia  23.02.2020 roku. na rachunek bankowy 

    Spółdzielni   nr :   02 9533 0004 2001 0013 5337 0001

 

Oferta musi zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres oferenta, nr telefonu, proponowaną  cenę za mieszkanie

2. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu przetargu, który

    znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni lub w siedzibie Spółdzielni

3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu

4. ksero dowodu wpłaty wadium.

 

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z działem mieszkaniowym Spółdzielni - telefon 748157-984.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami

oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe  informacje można uzyskać  w biurze Spółdzielni  Osiedle XX-lecia 17

w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 2 w godz.900-1400) lub telefonicznie pod numerem telefonu  74 8157 984. 

 

 

        ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ

         W   ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

 

 

<< strona główna    13.03.2020, godz.10:22
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0343 s