Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

Ogłoszenie - przetarg pisemny:

     Na  wynajem  lokali użytkowych położonych w Ząbkowicach Śląskich na:

            Osiedle XX-lecia 16 o powierzchni  35,68 m²

             ul. Jasna 34 o powierzchni 28,13 m²

             ul. Rynek 13 o powierzchni 465,85 m²

             ul. Rynek 12 o powierzchni 136,40 m²

 

Przetarg odbędzie się  12.02.2019 r.  o godz. 11.00

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia  11.02.2019 r. do  godziny  14.30

Oferta powinna zawierać :

*  stawkę podstawową najmu netto  za  1 m²  powierzchni.

*  rodzaj proponowanej działalności .

* oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

 

Stawka podstawowa nie obejmuje podatku VAT, opłat lokalnych oraz opłat za media.

 

Wszelkich informacji dot. warunków najmu można uzyskać w biurze  Spółdzielni Mieszkaniowej

Os. XX- lecia  24 w Ząbkowicach Śl.,  tel. 74 8151 299,  74 8151 298.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-  negocjacji uzupełniających,

-  swobodnego wyboru oferenta,

-  do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.     

<< strona główna    23.01.2019, godz.13:40
Dodaj do:   


 
czas generowania: 0,0087 s