Strona główna Dane Spódzielni Władze Spódzielni Zasoby Spódzielni Statut Historia Kontakt

GALERIE ZDJĘĆ
Regulaminy
ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. informuje, że zgodnie z § 32 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w Ząbkowicach Śl., które  odbędzie się w 5 częściach:

Część I Walnego Zgromadzenia – 22 maja 2019 r. o godz. 16.00 w sali Szkoły Podstawowej

przy ul. Polnej 1 w Bardzie,

Część II Walnego Zgromadzenia- 24 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Kawiarni przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku,

Część III Walnego Zgromadzenia- 27 maja 2019 r. o godz. 16.00 w sali Gimnazjum

przy ul. Spacerowej 2 w Ziębicach,

Część IV Walnego Zgromadzenia – 29 maja 2019 r. o godz.16.00 w Kawiarni ZOK

przy ul. Rynek 24 w Ząbkowicach Śl.

Część V Walnego Zgromadzenia – 31 maja 2019 r. o godz.16.00 w Kawiarni ZOK

przy ul. Rynek 24 w Ząbkowicach Śl.

 

UZUPEŁNIONY  PORZĄDEK  OBRAD:

 

Otwarcie zebrania i wybór Prezydium zebrania. Odczytanie listy pełnomocnictw. Przedstawienie porządku obrad. Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.  Wybory członków Rady Nadzorczej- podjęcie uchwały. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działaności za rok 2018. Sprawozdanie Zarządu z działaności za rok 2018. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań. Przedstawienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni – podjęcie uchwały. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie-projekt uchwały zgłoszonej  przez  członków Spółdzielni.  Podjęcie uchwał w sprawach:

   12.1 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

   12.2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

   12.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,

   12.4 podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego),

  12.5 udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,

  12.6 ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Zamknięcie obrad.

 

 

»
   wtorek 14.05.19 11:28   odsłony(13)
Ogłoszenie - przetarg pisemny:

     Na  wynajem  lokali użytkowych położonych w Ząbkowicach Śląskich na:

            Osiedle XX-lecia 16 o powierzchni  35,68 m²

             ul. Jasna 34 o powierzchni 28,13 m²

             ul. Rynek 13 o powierzchni 465,85 m²

             ul. Rynek 12 o powierzchni 136,40 m²

 

Przetarg odbędzie się  12.02.2019 r.  o godz. 11.00

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia  11.02.2019 r. do  godziny  14.30

Oferta powinna zawierać :

*  stawkę podstawową najmu netto  za  1 m²  powierzchni.

*  rodzaj proponowanej działalności .

* oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

 

Stawka podstawowa nie obejmuje podatku VAT, opłat lokalnych oraz opłat za media.

 

Wszelkich informacji dot. warunków najmu można uzyskać w biurze  Spółdzielni Mieszkaniowej

Os. XX- lecia  24 w Ząbkowicach Śl.,  tel. 74 8151 299,  74 8151 298.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-  negocjacji uzupełniających,

-  swobodnego wyboru oferenta,

-  do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.     

»
   środa 23.01.19 13:40   odsłony(190)
Ogłoszenie- najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śl. informuje,  że posiada do wynajęcia lokal użytkowy       o powierzchni 465,85 m2, który jest usytuowany w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 13 ( po  sklepie meblowym) w Ząbkowicach Śl.

Osoby zainteresowane najmem w/w lokalu zachęcamy do złożenia pisemnej oferty, która powinna zawierać: rodzaj działalności, stawkę podstawową najmu za 1m2 powierzchni lokalu oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Lokal użytkowy można obejrzeć po ówczesnym uzgodnieniu terminu z działem technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej.

Telefon kontaktowy: 74 8 151 298.

»
   piątek 16.11.18 12:50   odsłony(289)
Ogłoszenie- najem lokalu użytkowego
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkowicach Śl. informuje,  że posiada do wynajęcia lokal użytkowy       o powierzchni 35,68 m2, który zlokalizowany jest przy Pawilonie Handlowym na Osiedlu XX-lecia 16  w Ząbkowicach Śl.

Osoby zainteresowane najmem w/w lokalu zachęcamy do złożenia pisemnej oferty, która powinna zawierać: rodzaj działalności, stawkę podstawową najmu za 1m2 powierzchni lokalu oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Lokal użytkowy można obejrzeć po ówczesnym uzgodnieniu terminu z działem technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej.
Telefon kontaktowy: 74 8 151 298.

»
   poniedziałek 20.08.18 11:12   odsłony(393)
INFORMACJA
 

I N F O R M A C J A

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ZĄBKOWICACH ŚL. INFORMUJE, ŻE OD M-CA SIERPNIA 2018 R ULEGŁ LIKWIDACJI RACHUNEK BANKOWY SPÓŁDZIELNI PROWADZONY
PRZEZ BANK PKO BP
ODDZIAŁ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH.

WSZELKIE WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE SPÓŁDZIELNI PROWADZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. NR 02 9533 0004 2001 0013 5337 0001

»
   piątek 03.08.18 12:11   odsłony(611)
Galeria zdjęć - marzec 2011

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć naszych zasobów.

»
   poniedziałek 28.03.11 11:45   odsłony(13510)
Nasze zasoby mieszkaniowe

Poniżej galeria zdjęć naszych zasobów mieszkaniowych. Jeśli posiadają Państwo ciekawe zdjęcia aktualne i historyczne Naszej Spółdzielni to prosimy je wysyłać na adres sekretariat@smzabkowice.pl. »

   poniedziałek 14.02.11 09:33   odsłony(9035)
RADA NADZORCZA


 
czas generowania: 0,0132 s